ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

LLC «ALMA FIRMA»

ТОВ «АЛМА ФІРМА»

Останні зміни та доповнення чинної редакції «Політики конфіденційності» - 02.05.2022 року.

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Web-сайт , адреса домену - alma-firma.com.ua (далі – Сайт), належить на праві власності ТОВ «АЛМА ФІРМА», код ЄДРПОУ - 43960279 , (далі – Компанія). Всі фрази об’єкти права інтелектуальної власності , які містяться на сайті, окрім випадків, коли про це окремо зазначено, належать на правах власності Компанії.

2. Дана Політика конфіденційності та захисту персональних даних (далі – Політика конфіденційності) є чинною виключно в рамках Правил користування Сайтом та не поширюється на web-сайти третіх осіб.

3. Дана Політика Політики конфіденційності є комплексом правових, адміністративних, організаційних, технічних та інших заходів, які вживає Компанія з метою забезпечення конфіденційності та захисту персональних даних фізичних осіб – споживачів, які є користувачами Сайту, окрім випадків, коли така інформація особисто та свідомо розголошується споживачем – користувачем Сайту.

4. Метою впровадження Політики Конфіденційності та захисту персональних даних є недопущення доступу публічного доступу та розголошення інформації , власником якої є споживач.

5. Компанія вживає всі можливі заходи з метою забезпечення виконання заходів, передбачених даним розділом Політики Конфіденційності

Розділ II. ДОСТУП ДО ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

1. З метою реалізації функцій та завдань Сайту та інших цілей , пов’язаних з цивільно-правовими відносинами між Компанією та споживачем, споживач, користуючись даним Сайтом та послугами, для надання яких створений Сайт, надає Компаній дозвіл на збирання, накопичення, та обробку, зберігання та використання ( в тому числі з використанням автоматизовуваних засобів)

1.1 З метою реалізації функцій та завдань Сайту та інших цілей, пов’язаних з цивільно-правовими відносинами між Компанією та споживачем, споживач користуючись даним Сайтом та послугами, для надання яких створений Сайт, надає Компанії дозвіл на передачу власних персональних даних третім особам.

2. Згода споживача, яка надається Компанії на збирання, обробку, зберігання та використання ( в тому числі з використанням автоматизовуваних засобів) персональних даних та їх передачу третім особам оформлюється шляхом проставлення споживачем відмітки про надання дозволу на збирання , накопичення , обробку, зберігання та використання своїх персональних даних.

3. До персональних даних, на збирання, накопичення , обробку, зберігання та використання яких ( у тому числі з використанням та автоматизовуваних засобів) споживач надає Компанії дозвіл входить:

 • Прізвище, ім’я, по-батькові (ПІБ);
 • Місце реєстрації;
 • Стать
 • Місце проживання
 • Інформація про сімейний стан
 • Дата та місце народження
 • Номери засобів зв'язку ( телефон, e-mail та інші)
 • Інформація про банківські та інші фінансові операції
 • Розділ III. МІСЦЕ ЗБЕРІГАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

  1. Персональні дані, дані на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання яких надає доступ Компанії зберігаються безстроково, якщо інше не встановлено чинним законодавством або волевиявленням споживача.

  2. Місцем зберігання персональних даних споживача є :

  3. Місцезнаходженням Компанії є :

  Розділ IV. ПРАВА СПОЖИВАЧА

  1. Споживач, відносно власних персональних даних , які надаються на збирання , накопичення, обробку, зберігання та використання Компанії має право :

  1.1 Знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження Компанії.

  1.2 Отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних.

  1.3 На доступ до своїх персональних даних.

  1.4 Отримувати інформацію стосовно того , чи обробляються його персональні дані.

  1.5 Пред’явити вмотивовану вимогу щодо зміни або видалення своїх персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними.

  1.6 На захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням , а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи.

  Розділ V. ЗБІР ТА ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

  Персональні дані – це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

  1. Відвідувачу може бути запропоновано ввести персональні дані для цілей реєстрації на Сайті.

  2. Персональні дані відвідувачів використовуються задля забезпечення обміну інформацією, відносин у сфері реклами та комунікації відповідно до Законів України "Про захист персональних даних", "Про інформацію", "Про рекламу", "Про телекомунікації", "Про підприємництво", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", НД ТЗІ 2.5-010-03 "Вимоги до захисту інформації web-сторінки від несанкціонованого доступу".

  3. Персональні дані відвідувачів можуть зберігатися протягом 3 років.

  ALMAFIRMA

  КОНТАКТИ
  ЗАПЧАСТИНИ
  ПАРТНЕРАМ
  КАТАЛОГ